Programa “Pau Casals i els Municipis de Catalunya” Banyeres del Penedès amb Pau Casals 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Fundació Pau Casals

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Fundació Pau Casals van iniciar l’any 2020 una relació de col·laboració amb la signatura d’un conveni en el marc del programa “Pau Casals i els Municipis de Catalunya”. Aquest conveni permet que tots els ciutadans i ciutadanes del municipi de Banyeres del Penedès puguin visitar gratuïtament el Museu Pau Casals durant aquest any 2024.  En el moment de la visita caldrà acreditar estar empadronat al municipi mitjançant la presentació d’un document oficial vigent (DNI, passaport, certificat d’empadronament o document equivalent).

El programa vol mantenir viu el record i els valors que Pau Casals va defensar, impulsant que les noves generacions coneguin una de les figures més universals de cultura catalana i garantint que el mestre continuï essent un dels referents culturals de la nostra memòria col·lectiva. 

Pau Casals va crear a l’any 1972 una Fundació que porta el seu nom i va llegar a Catalunya la Vil·la Casals situada a la platja de Sant Salvador (El Vendrell), avui convertida en museu. Es tracta d’un dels 10 millors museus d’Europa dedicats a un músic, i un servei de vocació pública obert tot l’any, que permet una passejada per la biografia del mestre i pel seu llegat humanístic i musical. A més de la preservació del llegat del mestre, la Fundació promou la difusió dels valors de la música i el seu compromís amb la dignitat de les persones, i desenvolupa projectes de suport als joves violoncel·listes.

La col·laboració i el suport de Banyeres del Penedès a la Fundació Pau Casals és molt important per tal que la Fundació pugui continuar desenvolupant la seva tasca cultural, social i musical, i fer arribar a les joves generacions el llegat viu d’un dels noms més universals de la cultura catalana.