Modificació sentits de circulació a diversos carrers del Priorat de Banyeres

Des de l’Ajuntament s’ha previst aplicar uns canvis en el sentit de circulació de diversos carrers de la urbanització Priorat de Banyeres. Aquests canvis en el sentit de circulació seran efectius a partir del dia 1 de maig d’aquest any i afecta els carrers Ametllers, Gespa, Liles i Pi. Aquesta zona és una de les de major circulació de vehicles i vianants, fora de les avingudes principals de la urbanització, ja que al carrer Ametllers s’ubica el Centre Cívic de la urbanització, un parc infantil i dues zones verdes que donen servei a tota la urbanització.

Els carrers abans indicats passaran a tindre els següents sentits de circulació a partir del dia 1 de maig, segons el plànol de circulació següent: