Amadeu Benach i Miquel

Amadeu Benach i Miquel

BNY
Alcalde

Nascut a Banyeres del Penedès el 1968.

Dirigeix l’àrea de Cultura, Governació, Personal, Trànsit i seguretat i Urbanisme i territori.

Tècnic en electricitat, participa també en cursos de Seguretat, riscos laborals i extinció d’incendis.

Molt vinculat al món cultural i folklòric d’àmbit local i comarcal. Coofundador de varies entitats culturals. Ha col·laborat en l’edició de diversos llibres de caire cultural.

Cofundador del partit BNY-Un Nou Banyeres.

Retribució anual bruta: 23.232,01€ (50% de dedicació) en 14 pagues + 1.858,56€ (4% de dedicació)