Joan Roig Sòria

Joan Roig Sòria

BNY

Nascut a Barcelona el 1964.

Dirigeix l’àrea de Gent gran i Immigració i Serveis.

Ha estat regidor de l’Ajuntament de Banyeres des del 2004 fins al 2007 i del 2015 fins l’actualitat.

Retribució anual bruta: 12.080,56€ (26% de dedicació) en 14 pagues