Sofía Sainz Sánchez

Sofía Sainz Sánchez

BNY

Nascuda a Tarragona el 1986.

Dirigeix l’àrea d’Educació, Serveis socials i Cultura.

Tècnica administrativa d’una important empresa de la zona dedicada al món de l’automoció.

Cursant actualment el Cicle Formatiu de Grau Superior en Assistència a la Direcció.

Compta amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i amb el nivell C1 d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Béns patrimonials Declaració d’activitats

Retribució anual bruta: 11.064’87 €