Avís legal

AVÍS: Per a la informació sobre l’activitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, així com de la seva política de privacitat visiti:
https://www.banyeresdelpenedes.cat/.

Aquest correu electrònic (incloent el seu contingut) es dirigeix únicament i exclusivament al/s seu/sdestinatari/s i pot incloure informació personal, confidencial i/o privilegiada subjecte al deure de secret i privacitat. Si no n’és el destinatari, o la persona encarregada de la seva entrega al mateix, l’informem que la difusió, còpia, impressió, distribució, revelació i/o qualsevol altre ús de la informació de dita prohibició està subjecte a responsabilitats legals. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li preguem que ho comuniqui immediatament al remitent i procedeixi a la seva immediata destrucció.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), l’informem que les dades personals i direcció de correu electrònic, recaptades del propi interessat o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre existeixi un interès mutu. Les dades no seran comunicades a tercers, tret per obligació legal.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició del seu tractament dirigint-se a Pl. de l’Ajuntament, nº. 6, 43711 Banyeres del Penedès o enviant un correu electrònic a ajuntament@banyeresdelpenedes.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.