Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular (any 2019)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dues subvencions per a les següents actuacions:

  • Projecte “Museu al carrer” amb la reproducció de l’escultura Nu de nen d’en Josep Cañas, subvenció per import de 4.083,20 euros
  • XXIX Trobada Internacional de Harley Davidson, subvenció per import de 3.750,00 euros

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.146,20€ per al manteniment de la xarxa d’aigua de consum humà (analítiques d’aigua, cloració i neteja i manteniment dels dipòsits de capçalera). Actuacions realitzades durant l’any 2019.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública i gestió de plagues urbanes

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dues subvencions per import de 3.801,19€ per a peridomèstics i 1.365,47€ per a la gestió
de plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, mosquit tigre i mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats i la vespa asiàtica. Actuacions realitzades durant l’any 2019.