Promoció d’activitat empresarial al municipi

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem promocionar els comerços i les empreses del municipi que així ho sol·licitin formalment a través del formulari del web.

L’anunci anirà en funció de la demanda i de la capacitat del servidor; en qualsevol cas ha de ser el més reduït possible amb les dades essencials per donar-se a conèixer.

Es pot promocionar l’especialitat, ubicació, dades de contacte, horaris, logotip o fotografia. Aquest implica penjar l’anunci publicitari al web o bé l’enllaç a la web de l’empresa promocionada.

  Vols que et mantinguem informat? Estalvia't d'omplir l'altre formulari i inscriu-te al canal informatiu per a empreses, comerços i autònoms.

  Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem establir un canal de comunicació i informació directa amb petites empreses, comerços i autònoms que desenvolupin o tinguin la seva activitat, o en qualsevol cas, la raó social al municipi de Banyeres del Penedès, i que ho sol·licitin formalment, a través del formulari d’inscripció de la web.

  Està pensat per informar-los de les novetats que hi puguin haver de reunions, formacions, promocions, tallers, ajuts i els que estiguin relacionats i puguin ser del seu interès.

  No, no vull estar informat

  Reglament General de Protecció de Dades

  Se li informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb NIF P4302000G situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 – 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email aj.banyeres@altanet.org.

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès així com el compliment d’obligacions en matèria de seguretat i protecció social i d’interès públic essencial. Les seves dades no seran cedides a tercers addicionals no autoritzats.

  Se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades.

  Declaro que les dades registrades són veraces i facilitades per la mateixa persona interessada.Autoritzo a l’ajuntament de Banyeres del Penedès per fer ús de les dades esmentades amb la finalitat establerta en el formulari.He llegit i accepto al Reglament General de Protecció de Dades.