Envia’ns les teves ofertes de feina

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès promocionem ofertes de feina de les empreses que ens ho sol·licitin formalment a través del web omplint el formulari corresponent, siguin o no del municipi. Aquestes a més es distribuiran a la xarxa de demandants d’ocupació que disposi l’Ajuntament.

Aquest només farà d’intermediari; l’empresa oferent haurà d’indicar les dades de contacte i l’interessat serà qui s’hi posarà en contacte directament. L’Ajuntament només posarà a disposició del públic la informació.

    Reglament General de Protecció de Dades

    Se li informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb NIF P4302000G situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 – 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email aj.banyeres@altanet.org.

    Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès així com el compliment d’obligacions en matèria de seguretat i protecció social i d’interès públic essencial. Les seves dades no seran cedides a tercers addicionals no autoritzats.

    Se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades.

    Declaro que les dades registrades són veraces i facilitades per la mateixa persona interessada.Autoritzo a l’ajuntament de Banyeres del Penedès per fer ús de les dades esmentades amb la finalitat establerta en el formulari.He llegit i accepto al Reglament General de Protecció de Dades.