Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Inscripció canal informatiu per cerca de feina

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem impulsar la comunicació i informació a la ciutadania que ho sol·liciti formalment, a través del formulari d’inscripció a través de la web, per a la recerca de feina, formació i altres esdeveniments amb aquesta finalitat.

Aquestes comunicacions són complementàries als serveis que ja s’ofereixen actualment. La comunicació es farà a través de WhatsApp.

Decret d’alcaldia 2020-0117 de data 02 de juny de 2020

    Reglament General de Protecció de Dades

    Se li informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb NIF P4302000G situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 – 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email aj.banyeres@altanet.org.

    Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès així com el compliment d’obligacions en matèria de seguretat i protecció social i d’interès públic essencial. Les seves dades no seran cedides a tercers addicionals no autoritzats.

    Se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades.

    Declaro que les dades registrades són veraces i facilitades per la mateixa persona interessada.Autoritzo a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per fer ús de les dades esmentades amb la finalitat establerta en el formulari.He llegit i accepto al Reglament General de Protecció de Dades.