Inscripció canal informatiu per cerca de feina

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem impulsar la comunicació i informació a la ciutadania que ho sol·liciti formalment, a través del formulari d’inscripció a través de la web, per a la recerca de feina, formació i altres esdeveniments amb aquesta finalitat.

Aquestes comunicacions són complementàries als serveis que ja s’ofereixen actualment. La comunicació es farà a través de WhatsApp.

    Reglament General de Protecció de Dades

    Se li informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb NIF P4302000G situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 – 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça email aj.banyeres@altanet.org.

    Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès així com el compliment d’obligacions en matèria de seguretat i protecció social i d’interès públic essencial. Les seves dades no seran cedides a tercers addicionals no autoritzats.

    Se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades.

    Declaro que les dades registrades són veraces i facilitades per la mateixa persona interessada.Autoritzo a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per fer ús de les dades esmentades amb la finalitat establerta en el formulari.He llegit i accepto al Reglament General de Protecció de Dades.