Etiqueta: Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.146,20€ per al manteniment de la xarxa d’aigua de consum humà (analítiques d’aigua, cloració i neteja i manteniment dels dipòsits de capçalera). Actuacions realitzades durant l’any 2019.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dos subvencions per import de 2.725,97 euros per a peridomèstics i 556,32 euros per a la gestió de plagues, actuacions realitzades durant l’any 2017.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les següents subvencions per a l’any 2017:

  • 2.168,10 euros per a la gestió i funcionament del Centre Cívic Ernest Lluch.
  • 4.485,50 euros per a millores i adquisició d’equipaments pel Centre Cívic Ernest Lluch.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de neteja viària i subministraments elèctrics al municipi (PAM 2013/2016)

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 311.889,43 euros corresponent al programa de despesa corrent del PAM 2013-2016.

Les actuacions que es subvencionen són la neteja viària del municipi i despeses de subministraments d’energia elèctrica.

Aquesta subvenció es distribueix proporcionalment a cada anualitat, corresponent la quantitat de 77.972,36 euros cada any.