Mercat no sedentari

El mercat no sedentari de Banyeres del Penedès se celebra cada dimecres a la Plaça de l’Ajuntament.

S’hi poden trobar diverses parades dedicades principalment a l’alimentació i el tèxtil.

  • Horari:
    Dimecres: de 8h a 13h
  • Adreça:
    Plaça de l’Ajuntament

Per sol·licitar la instal·lació d’una parada al mercat no sedentari és necessari omplir la sol·licitud que s’adjunta a continuació, juntament amb la declaració responsable de venda no sedentària. També cal aportar un certificat d’alta d’autònoms, una assegurança de la pròpia parada que cobreixi un mínim de 300.000€ i un certificat de corrent de pagament de la Seguretat Social.

Per a les parades dedicades a la venda d’aliments, cal aportar a més la declaració responsable de venda d’aliments i el carnet de manipulació d’aliments.