Inscripció al canal informatiu per empreses i comerços

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem establir un canal de comunicació i informació directa amb petites empreses, comerços i autònoms que desenvolupin o tinguin la seva activitat, o en qualsevol cas, la raó social al municipi de Banyeres del Penedès, i que ho sol·licitin formalment, a través del formulari d’inscripció de la web.

Està pensat per informar-los de les novetats que hi puguin haver de reunions, formacions, promocions, tallers, ajuts i els que estiguin relacionats i puguin ser del seu interès.

Decret d’alcaldia 2020-0155 de data 18 de juny de 2020